index index index index index index index

   Obecnie zajęcia aktywizacji zawodowej odbywają się w obrębie następujących warsztatów:
1. Grupa porządkowa – sprzątanie klatek schodowych i utrzymywanie czystości na terenie miasta.
2. Grupa opiekunek osób zależnych – praca z chorymi.
Opiekę nad osobami zależnymi sprawują wykwalifikowane opiekunki, posiadające dokumenty potwierdzające ich przygotowanie do zawodu. W miarę potrzeby uczestnicy kierowani są na szkolenie podnoszące ich kwalifikacje zawodowe.
Oferta Centrum Integracji Społecznej dostosowana jest do potrzeb uczestników programu.

Dla uczestników.
Centrum Integracji Społecznej w Stargardzkie Szczecińskim jest powołane, by służyć pomocą, radą i wsparciem każdej osobie długotrwale bezrobotnej, chętnej do pracy oraz każdej osobie, korzystającej ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pracownicy Centrum:
- POMOGĄ Ci poznać siebie
- NAUCZĄ Cię rozmawiać z potencjalnym pracodawcą
- ZAPOZNAJĄ Cię ze sposobem i tajnikami szukania pracy
- DADZĄ Ci szansę rozwoju
- DORADZĄ Ci co masz zrobić, żeby osiągnąć sukces w życiu osobistym i zawodowym

Dla wszystkich zainteresowanych udziałem w programie oferujemy:
- warsztaty w zakresie dokształcania i przekwalifikowywania się,
- warsztaty porządkowe,
- warsztaty opiekunów osób zależnych,
- przyuczenie zawodowe,
- pracę u pracodawcy.

Rezultatem Twojego uczestnictwa w CIS będzie praca zamiast zasiłku, powrót uczestników do czynnego życia zawodowego i społecznego.

  Uczestnictwo w CIS trwa do 12 miesięcy. W tym czasie uczestników obejmuje tzw. zatrudnienie socjalne, którego podstawą jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Program określa zasady uczestnictwa w Centrum, obowiązki uczestnika oraz CIS, formy i zakres reintegracji zawodowej i społecznej, wreszcie osoby odpowiedzialne za realizację programu. Skierowanie uczestnika zajęć w Centrum do pracy na otwartym rynku pracy jest możliwe nie wcześniej niż po 6 miesiącach uczestnictwa w zajęciach.
Najważniejszym zyskiem płynącym z uczestnictwa jest możliwość powrotu na rynek pracy na zasadach tzw. zatrudnienia wspieranego. Pracodawca deklarujący zatrudnienie skierowanego przez CIS pracownika na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, przez pierwszych 12 miesięcy otrzymuje ze środków funduszu pracy częściową refundację wynagrodzeń.
1. 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w pierwszych 3 miesiącach.
2. 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w kolejnych 3 miesiącach.
3. 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w następnych 6 miesiącach.

polityka prywatności